آخرین اخبار

سالِ بی بهار (بازخوانی پرونده)

سالِ بی بهار (بازخوانی پرونده)

سنگ کار یزدی که به دلیل وقوع حادثه کار و عدم توان در پرداخت دیه راهی زندان شده بود با کمک نیکوکاران دارالعباده از زندان آزاد شد.

عکس