آخرین اخبار

اولین پایانه گیاهان دارویی در یزد

اولین پایانه گیاهان دارویی در یزد

تفاهم نامه طراحی و احداث اولین پایانه گیاهان دارویی به امضای پژوهشکده گیاهان دارویی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد رسید.

عکس