یادی از شهید معلم ورزش و ارزش + فیلم

یادی از شهید معلم ورزش و ارزش + فیلم

به گزارش رویداد ایساتیس، به یاد شهید محمدرضا سلطان پناه مراسمی بر سر مزار آن شهید والا مقام در گلزار شهدای خلدبرین یزد برگزار شد. شهید سلطان پناه امسال از سوی وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم ورزش شهید شاخص کشور معرفی شده تا دانش آموزان و نسل امروز بیشتر با سیره و منش