آخرین اخبار

تامین آب شرب خرانق با حفر چاه

تامین آب شرب خرانق با حفر چاه

با توجه به اینکه حفر چاه در خرانق می‌تواند مشکل کمبود آب این منطقه را حل کند، آماده تامین سریع آب شرب خرانق با حفر چاه هستیم.

عکس