آخرین اخبار

بازرگانی، موتور محرک رشد اقتصادی استان

بازرگانی، موتور محرک رشد اقتصادی استان

مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد درسی و سومین نشست مرکز پیشرفت و عدالت استان با محوریت ارایه گزارش وضع موجود و پیگیری پروژ‌های محور بازرگانی مجموعه برنامه تحولی یزدِ نوین با اشاره به اهمیت حوزه بازرگانی و نقش آن در رشد اقتصادی استان، گفت: حوزه بازرگانی، موتور محرک رشد اقتصادی استان و حتی کشور است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
شورای ششم درهر شرایطی در کنار مردم/ تصویب عوارض سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی

شورای ششم درهر شرایطی در کنار مردم/ تصویب عوارض سال ۱۴۰۲ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در دیدار مردمی با برخی از شهروندان مطرح کرد: شورای ششم از ابتدای فعالیت خود در صدد رضایت و خشنودی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری یزد است و به همین منظور افزایش تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای سال 1402 هم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم اعمال شد و در خصوص تعرفه عوارض، مقرر شد فقط بین صفر تا حداکثر ۲۰درصد افزایش یابد.

عکس