آخرین اخبار

۱۱۵ مدرسه تفت متروکه است

۱۱۵ مدرسه تفت متروکه است

در حال حاضر ۱۱۵ مدرسه در مناطق مختلف شهرستان تفت متروکه است که بنا است این مدارس را به اردوگاه‌های کوچک تبدیل کنیم.

عکس