آخرین اخبار

تقدیر از رئیس دانشگاه یزد

تقدیر از رئیس دانشگاه یزد

در مراسم بزرگداشت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی، از رئیس دانشگاه یزد برای ایده تبدیل خانه‌های تاریخی به دانشکده معماری تقدیر شد.

عکس