تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 آذر 1400 - 13:11

جایگاه زنان در فعالیت های اجتماعی دقیقا کجاست؟

جایگاه زنان در فعالیت های اجتماعی دقیقا کجاست؟

استفاده از توانمندی های زنان به عنوان بخش از جامعه همواره محل مناقشه دیدگاه‌های مختلف بوده است. هم در سطح جامعه و هم در میان متفکران مستقل و یا وابسته به مکاتب مختلف فکری و ایدئولوژی این اختلاف وجود داشته است. رویداد ایساتیس _ فرزانه کندلوئی؛ این یک واقعیت اجتماعی است که زنان حدود نیمی

استفاده از توانمندی های زنان به عنوان بخش از جامعه همواره محل مناقشه دیدگاه‌های مختلف بوده است. هم در سطح جامعه و هم در میان متفکران مستقل و یا وابسته به مکاتب مختلف فکری و ایدئولوژی این اختلاف وجود داشته است.

رویداد ایساتیس _ فرزانه کندلوئی؛ این یک واقعیت اجتماعی است که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و در کنار نیمه دیگر جامعه یعنی مردان، با بر عهده گرفتن نقش های متفاوت، ارتباطات اجتماعی را تکمیل و جامعه را در مسیر زمان، رو به جلو به حرکت در می‌آورند، اما جایگاه زنان در فعالیت های اجتماعی، دقیقا کجاست؟

استفاده از توانمندی های این بخش از جامعه، همواره محل مناقشه دیدگاه‌های مختلف بوده است. هم در سطح جامعه و هم در میان متفکران مستقل و ویا وابسته به مکاتب مختلف فکری و ایدئولوژی، این اختلاف وجود داشته است.

نوع و نحوه رفتار متقابل زنان و جامعه و تعریف نقش های اجتماعی مختلف، بهره مندی از توانمندی های زنان در نقش های اجتماعی علاوه بر نقش های مادری در خانواده و مسائلی از این دست، همواره مورد بحث بوده است.

اشتغال زنان یکی از مهم ترین بخش های این مباحثات و مجادلات را تشکیل داده است که کدام نقش، شغلی و یا خانواده، در زندگی زنان می‌تواند اولویت پیدا کند؟

پاسخ این سوال البته فقط بر حوزه فردی زندگی زنان تاثیر ندارد و می تواند بر تصمیم گیریهای جامعه در خصوص سپردن عناوین مختلف شغلی و مدیریتی و تصمیم گیری به آنان موثر باشد.

در برخی پژوهش ها به سه الگو در خصوص اشتغال زنان اشاره می شود. در نخستین الگو با در نظر گرفتن نقشی تقریبا منفعلانه، زنان فقط به خانه نشینی فرا خوانده می شوند.

در الگوی دوم، زنان، خانه گریز و بر اساس غفلت از الویت اصلی وی یعنی خانواده و بر اساس اعتبار دهی بیشتر به شغلشان، معرفی می شوند.

الگوی سومی هم وجود دارد که در آن معایب الگوی اول و دوم به حداقل رسیده است به این معنا که خانواده گرایی زنان در کنار حضور فعالشان در اجتماع و در دست گرفتن نقش های اجتماعی که با روحیه، آفرینش و فطرت زنان هماهنگی بیشتری دارد تعریف می شود و به این ترتیب اولویت خانواده مورد غفلت واقع نشده و از طرف دیگر نقش زنان به عنوان یک انسان و یک زن در مدیریت روابط اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.

تعیین و بهره مندی از الگوی سوم البته نیاز به تغییر رویکرد، نگرش و باور سامانه های مدیریتی و تصمیم گیری کشور دارد تا بتواند زنان را در سیستم خود پذیرفته و نقش های مختلف را برای وی تعریف کند.

آنچه در کشور ما ( ایران اسلامی) در این رابطه اتفاق افتاده، خوب هست، اما کافی نیست. سیری اجمالی در فهرست بلند بالای انتصابات و تعریف مسئولیت های اجتماعی در دولت های مختلف نشان می دهند، این کفه به سمت مردان سنگینی می کند، در حالی که در مسیر مبارزات سیاسی و اجتماعی تا پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و سازندگی و پس از آن، نمونه های موفق متعددی از حضور زنان موفق و موثر را می توان بر شمرد.

به هر ترتیب قدر مسلم آن است که بهره مندی از زنان توانمند مسلمان در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، هنری و… با لحاظ کردن اولویت خانواده گرایی، می تواند در فعال کردن این بخش از ظرفیت اجتماع بیش از گذشته، موثر واقع شود.