زنبور ها نبض حیات کره زمین 

زنبور ها نبض حیات کره زمین 

حیات 90 درصد از گونه های گیاهان گلدار وحشی، بیش از 75 درصد از محصولات غذایی و 35 درصد از زمین های کشاورزی به گرده افشانی زنبور بستگی دارد.؛