به گزارش رویداد ایساتیس به نقل از  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در جلسه بررسی وضعیت منابع آب حوضه زاینده رود، چالش ها، برنامه ها و راه کارهای مدیریت تنش آبی و تامین آب شرب استان های اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری با حضور مجازی وزیر نیرو، معاونین وزارتخانه و مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و آبفا برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش کاملی از حوضه زاینده رود و شرایط سخت تامین آب مرتبط با مدیرکل حوزه آبریز زاینده رود، سناریو های چهارگانه منابع و مصارف مطرح گردید.

در ادامه این جلسه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد نیز گزارشی از حوزه کاری خود با شرح مسائل و مشکلات پیش رو مطرح نموده و وزیر نیرو ضمن جمع بندی موضوع و با توجه به اهمیت ویژه مخازن در حال احداث در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد، به تخصیص اعتبار لازم به منظور تکمیل مخازن مورد اشاره تاکید کرد.