رویداد ایساتیس- علیرضا عسکری: رودخانه کارون یکی از بزرگ ترین و پرآب ترین رودهای ایران بوده است که امروز بدلیل بی تدبیری در دهه های گذشته به بحران و زخم عمیقی بر پیکر خوزستان تبدیل شده است.
طرح های چندگانه انتقال آب، ساخت سدهای متعدد و تونل های انتقال آب به اصفهان و یزد برای مصرف صنایعی مثل فولاد که سال هاست ضررشان برای کشور بیشتر از سودشان شده است اکوسیستم و محیط زیست این استان را به هم ریخته است.
لابی قدرتمند با ایجاد صنایع متعدد برآبخواه به ویژه صنایع فولادی و برداشت منابع آبی خوزرستان موجب شده تا محیط زیست استان خوزستان با بحران و محیط زیست استان های یزد و اصفهان با چالش جدی روبرور شود.
و نتیجه آن این شده که که اکنون با خط های انتقال آب و به استان های هم جوار صادر و با تانکر برای مردمان استان خوزستان آب شرب تهیه می شود؛ البته آن طور اشاره شد این بحران یک شبه پدید نیامده است نتیجه چند دهه بی برنامگی و بی تدبیری است.
در استان یزد نیز در دهه ۷۰ با ورود بی رویه صنایع آلاینده و پرآبخواه، زیست بوم موجود که قرن ها مردم این دیار با آن خو کرده و خود را با آن تطبیق داده بودند تحت تاثیر قرار گرفت.
با ورود این صنایع، صنعت کشاورزی که قرن ها در این استان با مدیریت آب توسط مردمان این دیار با ایجاد قنات ها و سایر روش های بهینه محصولات پربار کشاورزی را عرضه می کرد با چالش جدی روبرو کرد و به نابودی کشید با وجود آن که پیش از ورود این صنایع با مدیریت مردم، منابع آبی به خوبی مدیریت و برای نسل آینده حفظ می شد.
چاه های پر تعداد در پهنه خضرآباد که آب شرب مردم شهرستان های اشکذر و یزد را بدون چرخه بازگشت تامین می کنند تا چه زمان می تواند پاسخگوی این نیاز ها باشد بعد از اتمام این منابع آبی چه سرنوشتی تلخی منتظر مردم است آیا نمونه بحران آبی خوزستان در چند سال آینده در یزد تکرار خواهد شد.
و سخن پایانی این که توسعه بی رویه صنایع آلاینده که در حال حاضر نیز مدیران ارشد کنونی استان نیز بر آن اصرار می ورزند و مرغشان یک پا دارد؛ دیری نپاید که بحرانی دیگری را برای استان یزد رقم زد.
شاید درک این مسئله که یک تصمیم اشتباه زیست محیطی، ممکن است اثرات خود دهه های بعد نمایان کند تا پیش از بحران خوزستان سخت بود اما امروز خوزستان عزیز و مصائب مردمانش متاسفانه گواه بر این موضوع است.