از فصل کم آبی ١۴٠٢ عبور کردیم

از فصل کم آبی ١۴٠٢ عبور کردیم

جلال علمدار گفت: علی رغم کسری آب ۷۰۰ لیتر بر ثانیه ، با تدابیر اندیشیده شده، امسال قطعی آب وجود نداشت و از فصل کم آبی در سال ۱۴۰۲ عبور کردیم.؛