تکمیل فاز اول بیمارستان سرطان یزد

تکمیل فاز اول بیمارستان سرطان یزد

فاز نخست بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی استان ویژه خدمات رایگان به بیماران سرطانی با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و تحویل شده است.؛