افتتاح مرکز “نفس” در بافق

افتتاح مرکز “نفس” در بافق

پنجمین مرکز مردمی و مشاوره "نفس" به منظور جلوگیری از سقط های عمدی و جنایی در استان یزد در شهرستان بافق افتتاح شد.؛