یزد میزبان مرحله پایانی اولین دوره لیگ برتر دارت کارگران کشور

یزد میزبان مرحله پایانی اولین دوره لیگ برتر دارت کارگران کشور

به گزارش رویداد ایساتیس به نقل از روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان یزد: جمال تقی نژاد رئیس این هیات ضمن عنوان این مطلب گفت: اولین دوره لیگ برتر دارت کارگران و کارخانجات کشور به منظور توسعه و ترویج ورزش کارگری و تقویت فعالیت های ورزشی در جامعه کارگری و همچنین شناسایی و تقویت استعدادهای